Strona główna

2018-08-22 11:02:49Wykaz sędziów i referendarzy

Wykaz sędziów i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Mysłowicach

I Wydział Cywilny:
Katarzyna Bień-Czech – Sędzia Sądu Rejonowego (0,5 etatu) - zakres czynności
Beata Długajczyk – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Agnieszka Dudek-Kowalska – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Elżbieta Ogórek-Kukuła – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Anna Zawisza-Łatanik – Sędzia Sądu Rejonowego (0,7 etatu) - zakres czynności
Anna Krasuska-Pijewska –  Referendarz Sądowy - zakres czynności
Andrzej Mika - Asesor Sądowy - zakres czynności

II Wydział Karny:
Aleksandra Ciesek-Bień – Sędzia Sądu Rejonowego - długotrwała nieobecność
Monika Dolińska-Ficek – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Maciej Michno – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Jacek Szolczewski – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Renata Winnicka – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Joanna Zawisza – Sędzia Sądu Rejonowego (0,5 etatu) - zakres czynności

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Izabela Ciepał – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Ewa Jarmołowicz-Roczkalska – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Piotr Kula – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Katarzyna Rumas-Szolczewska – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności

IV Wydział Pracy:
Katarzyna Bień-Czech – Sędzia Sądu Rejonowego (0,5 etatu) - zakres czynności

V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Anna Zawisza-Łatanik – Sędzia Sądu Rejonowego (0,3 etatu) - zakres czynności
Ewa Kubacka –  Referendarz Sądowy - zakres czynności
Joanna Rębacz - Referendarz Sądowy - zakres czynności

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń:
Monika Wasilik-Zielosko – Sędzia Sądu Rejonowego - zakres czynności
Joanna Zawisza – Sędzia Sądu Rejonowego (0,5 etatu) - zakres czynności